Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Stowarzyszenie „Nasze Dzieci -...

  Oświata Kultura i Sport

Budynek Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu
03-02-2021

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu otrzymało grant na realizację zadania „Wędrujące Dobro”

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła” w Zastrużu podpisało z Lokalną Grupą Działania „Szlakiem Granitu” umowę o powierzenie grantu na zadanie pn. „Wędrujące Dobro”. Wsparcie na jego realizację wynosi 13 908.00 zł.

- W szczególności działania w projekcie zakładają działania integrujące i aktywizujące mieszkańców, w tym m. in.: organizacja wydarzeń kulturalnych, happeningu, wolontaryjnej pomocy sąsiedzkiej, cyklicznych zajęć kreatywnego spędzania czasu przez rodziców z dziećmi. Ponadto zakupione zostaną ławki i stoły plenerowe oraz witacz - mówi Małgorzata Siemińska z Rady Sołeckiej Zastruże.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV. Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”– projekt grantowy „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.