Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Rekrutacja do żłobka i przedszkola

  Oświata Kultura i Sport

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie
08-02-2021

Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Bajkowe Przedszkole oraz Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie ogłaszają nabór dzieci do żłobka i przedszkola.

ŻŁOBEK „BAJKOWA KRAINA”: przyjmowane będą dzieci od 1 do 3 lat

● wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami (15.02.2021-26.02.2021)

● posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (05.03.2021)

● podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (08.03.2021)

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 można pobrać od 15 lutego 2021r:

1.ze strony internetowej https://www.zlobekzarow.pl

2. w wejściu do żłobka/ przedszkola, w Żarowie ul. Łokietka 14

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 26 lutego 2021r. do godz. 15.00:

1. zeskanować i odesłać na adres e-mail: przedszkolezarow@op.pl /za potwierdzeniem odbioru/ tytułem: „Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina” 2021/22”,

2. wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina 2021/22”, w wejściu do żłobka/przedszkola, w zaklejonej, podpisanej kopercie/adresat, nadawca/.

3. Ilość miejsc ograniczona.

PRZEDSZKOLE: przyjmowane będą dzieci od 3 do 5 lat

● złożenie wniosku o przyjęcie do wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (15.02.2021-26.02.2021, postępowanie uzupełniające 29.03.2021-09.04.2021)

● weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 05.03.2021, postępowanie uzupełniające do 16.04.2021)

● podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (08.03.2021, postępowanie uzupełniające 19.04.2021)

● potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (09.03.2021-19.03.2021, postępowanie uzupełniające 20.04.2021-27.04.2021)

● podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (24.03.2021, postępowanie uzupełniające 29.04.2021).

Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą, aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 8 lutego do 12 lutego 2021 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 można pobrać od 15 lutego 2021r:

1.ze strony internetowej https://www.przedszkole-zarow.pl/ zakładka „Rekrutacja”

2. w wejściu do żłobka/ przedszkola, w Żarowie ul. Łokietka 14

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 26 lutego 2021r. do godz. 15.00:

1) zeskanować i odesłać na adres e-mail: przedszkolezarow@op.pl /za potwierdzeniem odbioru/ tytułem: „Rekrutacja do przedszkola 2021/22”,

2) wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do przedszkola 2021/22”, w wejściu do przedszkola, w zaklejonej, podpisanej kopercie /adresat, nadawca/.