Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Zapisy do klasy pierwszej szkół...

  Oświata Kultura i Sport

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
10-02-2021

Zapisy do klasy pierwszej szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach, Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu ogłaszają zapisy do pierwszej klasy.

Harmonogram rekrutacji dla klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

● Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w dniach 22.02.2021 –23.03.2021, postępowanie uzupełniające 19.04.2021 – 23.04.2021r.)

● Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (24.03.2021 – 26.03.2021, postępowanie uzupełniające 26.04.2021r.)

● Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (29.03.2021r., postępowanie uzupełniające 27.04.2021r.)

● Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (30.03.2021 – 09.04.2021, postępowanie uzupełniające 28.04.2021 – 30.04.2021r.)

● Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (12.04.2021r., postępowanie uzupełniające 05.05.2021r.)

SP Żarów: Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ul. 1 Maja 2 w godzinach od 8:00– 15:00.

SP Mrowiny: Wszystkie wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spmrowiny.gmina.zarow.pl lub w sekretariacie szkoły. Karty zapisu przekazać można poprzez epuap (/spmrowiny/domyslna) oraz pocztę email: spmrowiny@wp.pl). Dodatkowe informacje pod nr tel. 74 8580575.

SP Imbramowice: Wnioski można wypełnić na miejscu (potrzebne dane: data i miejsce urodzenia dziecka, pesel, adres zamieszkania i zameldowania, nr telefonu do rodziców). Więcej informacji pod nr tel. 74 850 73 14 i 74 850 72 97, email: sp_imbr@o2.pl Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły (15.02-23.03.2021r.)

SP Zastruże: Wszystkie informacje, wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły, nr tel. 74 85 80 808.