Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Planowane zmiany w szkołach...

  Oświata Kultura i Sport

budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
24-02-2021

Planowane zmiany w szkołach podstawowych w gminie Żarów

W dniu 11 lutego 2021r. Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowe  im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Do wszystkich rodziców Szkoły Podstawowej w Mrowinach oraz Szkoły Podstawowej w Żarowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie wystosował pisma o zamiarze planowanych działań, mające charakter informacyjny.

Co to oznacza?

W przypadku pozytywnej opinii Kuratora Oświaty:

 • 1) Szkoła Podstawowa w Mrowinach zostaje przekształcona w Szkolę Filialną w Mrowinach, przyporządkowaną Szkole Podstawowej w Żarowie.
  • Szkoła Filialna w Mrowinach będzie miała strukturę klas I-III z oddziałem przedszkolnym (dla 3-6 latków), z tym, że obecni uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrowinach, od klasy III będą mogli ukończyć naukę do kl. VIII w budynku w Mrowinach
 • 2) Szkoła Podstawowa w Żarowie będzie funkcjonować bez zmian.
  • Zmieni się wyłącznie adres głównej siedziby szkoły: z ul. 1 Maja 2 na ul. Piastowską 10 (na potrzeby administracyjne)
  • Dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Żarowie w dalszym ciągu będą uczęszczać do budynku na ul. Ogrodowej w Żarowie
  • Uczniowie z kl. I-III będą uczęszczać do budynku przy ul. 1 Maja 2
  • Uczniowie z kl. IV-VIII będą uczęszczać do budynku przy ul. Piastowskiej 10.
  • w skład wszystkich w/w siedzib szkoły włączony zostanie również budynek w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 43.