Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Elżbieta Wierzyk dyrektorem Bajkowego...

  Oświata Kultura i Sport

Burmistrz Leszek Michalak i Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie
05-05-2021

Elżbieta Wierzyk dyrektorem Bajkowego Przedszkola do 2024 roku

W dniu 31 sierpnia 2021r. kończy się kadencja dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie.

Mając na względzie wszystkie rządowe zalecenia, Burmistrz Miasta Żarów wystosował wniosek do Kuratorium Oświaty z prośbą o wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie pani Elżbiecie Wierzyk, dotychczasowej dyrektorce przedszkola. Wniosek poparty był pozytywną opinią Rady Pedagogicznej przedszkola, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Żarowie oraz NSZZ Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa, Ministerstwo wprowadziło szczególne rozwiązania na obecny czas, m.in. możliwość przedłużenia kadencji obecnego dyrektora, przy spełnieniu pewnych warunków.

Pani Elżbieta Wierzyk funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie pełni od 15 września 1997r. Zdobyte doświadczenie oraz jej wieloletnia praca przełożyły się na sprawne i efektywne zarządzanie placówką. Przedszkole w Żarowie cieszy się bardzo dobrą opinią na terenie gminy Żarów. Pani dyrektor stworzyła odpowiedzialny i zaangażowany zespół, gdzie pracownicy przykładają się do swojej pracy i chętnie realizują wszelkie projekty. Współpraca z organem prowadzącym jest bardzo dobra. Kuratorium Oświaty również wydało pozytywną opinię dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowej dyrektor placówki, zaznaczając, że pani Elżbieta Wierzyk efektywnie zarządza kierowaną przez siebie placówką i troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci m.in. poprzez realizację wielu projektów ogólnopolskich.

Burmistrz Miasta Żarów powierzył pani Elżbiecie Wierzyk stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie do sierpnia 2024r., ponieważ spełnia wymagania, jakie powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.

burmistrz Leszek Michalak i Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie

- Jestem przekonany, że Pani doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z ogromną odpowiedzialnością, chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty jej działalności. Życzę samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń – gratulował dyrektor Elżbiecie Wierzyk burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik