Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Współpracujemy z Politechniką Opolską...

  Oświata Kultura i Sport

Bogdan Mucha z ŻIH, dr inż. Przemysław Jakiel i zastępca burmistrza Przemysław Jakiel na spotkaniu w UM
24-05-2021

Współpracujemy z Politechniką Opolską w sprawie zabytkowego mostu w Łażanach

Ocalałe części dawnego mostu w Łażanach są niewątpliwie cennym artefaktem dziedzictwa kultury. W najbliższym czasie zakończą się prace przy opracowywaniu dokumentacji wnioskowej o wpisanie elementów łażańskiego mostu do rejestru zabytków ruchomych.

Kontynuujemy także współpracę z Politechniką Opolską, która przygotowała dokumentację techniczną ocalałych elementów wspomnianego mostu oraz wstępny projekt ich ekspozycji. Burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora zaprosili na spotkanie do Żarowa dr inż. Przemysława Jakiela z Katedry Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych Politechniki Opolskiej. W spotkaniu uczestniczyli także inspektor ds. gospodarki przestrzennej UM Żarów Sylwia Niedźwiecka oraz Bogdan Mucha specjalista ds. zbiorów muzealnych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały podjęte działania dotyczące ocalonych artefaktów zabytkowego żeliwnego mostu na rzece Strzegomce pod Łażanami.

stara fotografia: most żelazny w Łażanach

- Cieszę się, że kontynuujemy współpracę z Politechniką Opolską w naszych działaniach związanych z wpisaniem ocalałych elementów mostu do zabytku rejestrów ruchomych. To dla nas godny zaufania i poważny partner w realizowanym przedsięwzięciu. Działania przy realizacji projektu „Renowacja i ekspozycja elementów żeliwnego mostu łukowego w Łażanach przez rzekę Strzegomkę” zostały zapoczątkowane kilka lat wcześniej przy ścisłej współpracy z Politechniką Opolską. To właśnie dziełem tamtejszych ekspertów jest dokumentacja techniczna ocalałych elementów wspomnianego mostu oraz wstępny projekt ich ekspozycji. Spotkanie z dr inż. Przemysławem Jakielem było także okazją do omówienia spraw związanych z zapewnieniem tym elementom stosownego statutu, jak również ich przyszłej ekspozycji na terenie naszego miasta – mówi Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej.

Niebawem podpisana zostanie umowa o kontynuacji dalszej współpracy pomiędzy gminą Żarów a Politechniką Opolską.

stara fotografia: most żelazny w Łażanach

- Dla nas i naszych mieszkańców to bardzo ważne, aby tak cenne znalezisko zostało uznane za zabytek, a następnie wpisane do rejestru. Stąd podejmowane kroki przy współpracy z Politechniką Opolską i konsultacje z dr. inż. Przemysławem Jakielem z Katedry Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych tej uczelni. Spotkanie było bardzo owocne, omówiliśmy sprawy związane zarówno z wpisaniem reliktów mostu do rejestru zabytków ruchomych, z ich przyszłą konserwacją i możliwościami ekspozycji przestrzennej, jak też pozyskaniem na ten cel środków z funduszy zewnętrznych – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Efektem wcześniejszych konsultacji z dr inż. Przemysławem Jakielem było złożenie przez specjalistę ds. zbiorów muzealnych Bogdana Muchę wniosku o wpisanie zachowanych dwóch kamiennych przyczółków mostu pod Łażanami do Gminnej Ewidencji Zabytków. Stosowne karty adresowe tego zabytku nieruchomego, uprzednio udokumentowane przez Bogdana Muchę, zostały przesłane do akceptacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Obecnie trwa jeszcze opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, aby ocalałe elementy mostu wpisać na listę zabytków ruchomych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oprac. Magdalena Pawlik