Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Grant dla Stowarzyszenia Nasze...

  Oświata Kultura i Sport

Stowarzyszenie Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła
21-06-2021

Grant dla Stowarzyszenia Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła w Zastrużu

Stowarzyszenie w Zastrużu podpisało w styczniu 2021r. z Lokalną Grupą Działania „Szlakiem Granitu” umowę o powierzenie grantu na zadanie, pt. „Wędrujące Dobro”. Wsparcie na jego realizację wyniosło 13.908 zł.

- Działania w projekcie zakładały realizację zadań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, m.in. plenerowe warsztaty malarskie, teatr, cykliczne zajęcia dla mam/opiekunek i dzieci, wspólne działania na rzecz wsi i mieszkańców, wykonanie witaczy oraz zakup stołów i ławek plenerowych. W ramach otrzymanego grantu, 22 czerwca odbędzie się także Koncert na Trawie oraz happening ekologiczny pod hasłem „Twoje śmieci-nasz problem” – mówi Małgorzata Siemińska z Rady Sołeckiej Zastruże.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV. Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”– projekt grantowy „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła

grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie
grant stowarzyszenie