Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Opieka w przedszkolu i w oddziałach...

  Oświata Kultura i Sport

Uczniowie SP Mrowiny
21-06-2021

Opieka w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów.

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów.

Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2021r. odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych. Dziecko należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie wniosek, minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć w konkretnej szkole.

Dyżury wakacyjne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

Termin

Szkoła

Godziny

28.06. - 02.07.2021

SP Imbramowice

8.00 – 13.00

05.07. - 09.07.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

12.07. - 16.07.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

19.07. - 23.07.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

26.07. - 30.07.2021

SP Imbramowice

8.00 – 13.00

02.08. - 06.08.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

09.08. - 13.08.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

16.08. - 20.08.2021

SP Mrowiny

8.00 – 13.00

23.08. - 27.08.2021

SP Mrowiny

8.00 – 13.00

30.08. - 31.08.2021

SP Żarów

8.00 – 13.00

02.08. - 31.08.2021

Bajkowe Przedszkole

8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po godz. 13.00. rodzic ponosi opłatę

 

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkół: SP Żarów (74 85 80 482, https://spzarow.edupage.org/), SP Imbramowice (74 85 07 314, https://spimbramowice.pl/), SP Mrowiny (74 85 80 575, http://spmrowiny.gmina.zarow.pl/), Bajkowe Przedszkole w Żarowie (74 85 80 826, https://www.przedszkole-zarow.pl/).