Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Podziękowania dla nauczycieli

  Oświata Kultura i Sport

Z burmistrzem Leszkiem Michalakiem i zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą na zdjęciu stoją: (od lewej) Krystyna Waliszak (SP Imbramowice), Helena Słowik (SP Żarów) i Elżbieta Wierzyk (Bajkowe Przedszkole)
14-10-2021

Podziękowania dla nauczycieli

Bez pasji trudno jest wykonywać ten zawód. Nauczanie to nie tylko praca, ale też misja, przekazywanie wiedzy i kształtowanie charakterów.

Dziś Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci oraz młodzieży.

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i Helena Słowik dyrektor SP Żarów

Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora spotkali się dziś z dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Żarów, aby złożyć na ich ręce podziękowania oraz życzenia. Do dyrektorów: Heleny Słowik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Elżbiety Wierzyk z Bajkowego Przedszkola w Żarowie i Krystyny Waliszak ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF trafiły listy gratulacyjne oraz kwiaty.

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i Elzbieta Wierzyk (Bajkowe Przedszkole)

- Nauczyciel to nie zawód, to zdecydowanie coś więcej… to odpowiedzialność, wychowywanie, kształtowanie młodych ludzi, dbanie o ich rozwój i wiedzę, to również duma z osiągnięć swoich uczniów, wychowanków. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowania w pracę z dziećmi i młodzieżą – składali życzenia dyrektorom burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i Krystyna Waliszak (SP Imbramowice)

Oczywiście dołączamy się do życzeń. Drodzy nauczyciele - niech ta odpowiedzialna praca będzie dla WAS źródłem satysfakcji i radości, a każdy sukces motywacją do dalszego działania.

Magdalena Pawlik