Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Prelekcja o początkach żarowskiego...

  Oświata Kultura i Sport

Tablica informacyjna
27-10-2021

Prelekcja o początkach żarowskiego przemysłu

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie stanęła tablica informacyjna poświęcona dawnej działalności przemysłowej w Ida- und Marienhütte.

Tablicę stworzyła Fundacja Inicjatywa B, a w piątek, 22 października uroczyście odsłonili ją burmistrz Leszek Michalak oraz Tomasz Nycz. Oprócz mapki dawnej osady przemysłowej, można tutaj znaleźć informacje przygotowane przez Zbigniewa Malickiego oraz archiwalne pocztówki z kolekcji „Biblioteki Dziedzictwa”.

- Ida- und Marienhütte była prywatną osadą budowlaną od lat 40 XIX w. od podstaw przez Carla Friedricha von Kulmiza na gruntach odkupionych od hrabiego von Burghaussa z Łażan. Obejmowała obszar wokół obecnych ulic Zamkowej, Sportowej i Armii Krajowej od ul. Cichej w kierunku Łażan. Obecny budynek Urzędu Miejskiego, także domy stojące po obu jego stronach, znajdowały się już na terenie Huty Idy i Marii. Podobnie zamek i park. Nazw osady pochodzi od huty szkła „Ida” i huty żelaza „Maria”. „Ida” znajdowała się pomiędzy dzisiejszą ulicą Sportową a ujeżdżalnią. Powstała w 1846r. i przetrwała do połowy lat sześćdziesiątych XIX w. Produkowano głównie butelki z zielonego szkła, a po powstaniu „Silesii” także szklane pojemniki (…) – czytamy w notce historycznej na nowej tablicy informacyjnej.

Prelekcję na ten temat wygłosił także Zbigniew Malicki, wzbogacając wykład o lokalne ciekawostki oraz informacje historyczne. W ramach spotkania każdy z uczestników otrzymał mapkę z planem sytuacyjnym Ida- und Marienhütte. Prelekcja odbyła się w ramach programu „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, na realizację którego Fundacja Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oprac. Magdalena Pawlik

Prelekcja

prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja
prelekcja