Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Optymistyczny Sejm obradował w...

  Oświata Kultura i Sport

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola podczas obrad Optymistycznego Sejmu Dziecięcego
23-11-2021

Optymistyczny Sejm obradował w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie

Mam prawo do miłości, edukacji, optymizmu, śmiechu i płaczu. Takie postulaty zgłaszały przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie podczas Optymistycznego Sejmu Dziecięcego.

Dzieci zamieniły się w posłów i wyłoniły spośród siebie marszałka, który przewodniczył obradom. Spośród wszystkich przedszkolaków wybrano także ministrów oraz posłów, odśpiewano hymn państwowy i obradowano podczas obrad Sejmu. Każdy chętny, podchodząc do mównicy, mógł zabrać głos oraz przedstawić swoją propozycję. Wszystkie propozycje zostały spisane i powstał projekt ustawy o prawach dziecka.

- Wspólne ustalanie prawa ma budować w dzieciach poczucie własnej wartości, odpowiedzialność oraz świadomość, że one też mogą podejmować ważne decyzje. Bajkowe Przedszkole w Żarowie realizowało edukacyjno-patriotyczny projekt „Jestem małym patriotą”, w ramach którego dzieci poznały symbole narodowe, wspólnie śpiewały hymn jako udział w ogólnopolskim projekcie „Niepodległa do Hymnu!”, wybrały się także do Żarowskiej Izby Historycznej, uczyły się tańca ludowego, a w przedszkolu odbyły się również obrady Optymistycznego Sejmu Dziecięcego – mówiła Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Magdalena Pawlik

 

 

 

 

Opymistyczny Sejm w Bajkowym Przedszkolu

przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
nauczycielka zapisuje prawa dziecka na tablicy
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny
przedszkolaki Sejm Optymistyczny