Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Wioletta Kwiatkowska nową dyrektor...

  Oświata Kultura i Sport

Burmistrz Leszek Michalak i Wioletta Kwiatkowska nowa dyrektor biblioteki w Żarowie
28-12-2021

Wioletta Kwiatkowska nową dyrektor biblioteki w Żarowie

Wioletta Kwiatkowska, która dotychczas pracowała jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach i Starszy Kustosz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, została nowym dyrektorem im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie.

Burmistrz Leszek Michalak zaakceptował rekomendowaną przez komisję konkursową kandydatkę na stanowisko dyrektora biblioteki w Żarowie i przekazał na jej ręce oficjalne zarządzenie w sprawie powołania na to stanowisko. Nowa dyrektor rozpocznie pracę od 1 stycznia 2022 roku.

- Dziś biblioteka to miejsce, które powinno być otwarte na dialog i współpracę, zarówno ze społecznością lokalną, jak i innymi instytucjami. Miejsce, w którym można spędzać wolny czas, ale i rozwijać swoje pasje. Gratuluję nominacji na to stanowisko i życzę realizacji wielu nowych i ciekawych inicjatyw dla mieszkańców naszej gminy – gratulował nowej dyrektor burmistrz Leszek Michalak.

Burmistrz Leszek Michalak i Wioletta Kwiatkowska nowa dyrektor biblioteki

Pani Wioletta Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra Wydziału Filologicznego na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w specjalności Biblioteki Publiczne i Szkolne. W 2018r. ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia, otrzymując Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne. Uczestniczyła również w licznych szkoleniach dla kadry bibliotekarskiej. W 2019r. za swoją dotychczasową pracę i działania związane z książką, czytelnikiem i promowaniem biblioteki uzyskała tytuł Bibliotekarza Roku 2019.

- Dla mnie, biblioteka to miejsce przyjazne dla wszystkich, centrum aktywności życia kulturalno-społecznego. To instytucja integrująca środowisko lokalne bez żadnych barier – czytamy w koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania przedstawionej przez nową dyrektor.

Nowej dyrektor życzymy powodzenia, sukcesów i samych dobrych inicjatyw oraz pomysłów.

 Magdalena Pawlik