Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Zapisy do klas pierwszych szkół...

  Oświata Kultura i Sport

pierwszoklasiści z SP Żarów
15-02-2022

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych

Uwaga rodzice! Poniżej obowiązujący harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023:

- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w dniach 21.02.2022 – 22.03.2022, postępowanie uzupełniające w dniach 18.04.2022 – 22.04.2022)

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w posterowaniu rekrutacyjnym (w dniach 24.03.2022 – 28.03.2022, postępowanie uzupełniające 25.04.2022)

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (30.03.2022, postępowanie uzupełniające 26.04.2022)

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w dniach 31.03.2022 – 08.04.2022, postępowanie uzupełniające 27.04.2022 – 29.04.2022)

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (12.04.2022, postępowanie uzupełniające 4.05.2022)

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie

Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 22.03.2022 w budynku szkoły przy ul. 1 Maja2 w Żarowie w godz. 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.spzarow.edupage.org Wniosek można złożyć w szkole (budynek szkoły ul. 1 Maja 2 Żarów) oraz drogą elektroniczną na adres sp.zarow@wp.pl. Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 482.

Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 22.03.2022 w budynku szkoły w godz. 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.spmrowiny.pl Wniosek można złożyć w szkole oraz drogą elektroniczną na adres spmrowiny@wp.pl lub epuap:/spmrowiny/domyslna

Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 575.

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach

Wnioski można pobrać w dniach 15.02.2022 – 22.03.2022 w szkole oraz na stronie internetowej www.spimbramowice.pl. Wniosek można złożyć w szkole oraz drogą elektroniczną na adres sp_imbr@o2.pl Więcej informacji pod nr tel. 74 85 07 314
email: sp_imbr@o2.pl

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Wszystkie informacje, wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły, nr. tel. 74 85 80 808.