Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju...

  Oświata Kultura i Sport

książka
07-04-2022

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Żarów otrzymała 29 000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3.

Środki stanowią 80% kwoty, która zostanie przeznaczona w roku 2022 na realizację Programu, 20% stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Żarów. Całkowita kwota, która zostanie przeznaczona na realizację programu to 36 250,00 zł.

logo programu

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wsparcie realizacji działań promujących czytelnictwo w bibliotekach szkolnych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

Programem objęte zostaną:

Przedszkole Miejskie „ Bajkowe Przedszkole” w Żarowie,

- dotacja: 3 000 zł, wkład własny 750 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych: 3 000 zł, wkład własny 750 zł

- dotacja dla klas I-VIII 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych: 1 500 zł, wkład własny 375 zł

- dotacja dla klas I-VIII 4 000 zł, wkład własny 1 000 zł

Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych: 2 500 zł, wkład własny 625 zł

- dotacja dla klas I-VIII 3 000 zł, wkład własny 750 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

logo programu

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.