Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Żarowski Dzień Godności Osób...

  Oświata Kultura i Sport

Przemarsz uczniów ulicami miasta
13-06-2022

Żarowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Tak samo jak My kochają, bawią się, płaczą, cierpią i nieustannie pokonują swoje słabości. Chcą pracować, rozwijać się, czuć się potrzebni i wartościowi. Jednak w życiu codziennym jest im trudniej to wszystko osiągnąć. Potrzebują pomocy, wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia.

Wspólnie z włodarzami, radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami żarowskich instytucji, uczniami i przedszkolakami oraz mieszkańcami gminy Żarów niepełnosprawni świętowali Żarowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku odbył się pod hasłem "Spotkanie z Aniołami". Świętowanie rozpoczęło się od krótkiego przemarszu ulicami miasta, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście. Organizatorami happeningu była Gmina Żarów, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Teatr Bezdomny. Z życzeniami do wszystkich uczestników wystąpił burmistrz Leszek Michalak, który skierował słowa do niepełnosprawnych oraz organizatorów wydarzenia.

- Cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy spotkać się dziś wszyscy razem i tak uroczyście świętować Żarowski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. To ważna okazja, aby mówić o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych. Wszystkim osobom niepełnosprawnym obecnym na dzisiejszym wydarzeniu życzę, aby zawsze towarzyszyła Wam wiara w przychylność losu i ludzką życzliwość. Realizujcie pasje i spełniajcie swoje marzenia - życzył burmistrz Leszek Michalak.

Obchodom Święta Godności towarzyszyły występy artystyczne przedszkolaków, dzieci i młodzieży ze szkolnych placówek, seniorów oraz aktorów z Teatru Bezdomnego. Swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz aktorskie prezentowali również niepełnosprawni.

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych ma przypominać społeczeństwu, że mieszkańcy z niepełnosprawnością stanowią jego znaczną część oraz skłonić do refleksji nad ich potrzebami, możliwościami oraz trudnościami, z jakimi borykają się w swoim życiu. Powinniśmy mieć świadomość, że niepełnosprawność intelektualna może zdarzyć się w każdej rodzinie, w każdym środowisku i nie należy się jej wstydzić ani udawać, że nie istnieje. Każdy człowiek, także z niepełnosprawnością, ma prawo do godnego i dobrego życia - mówił Ryszard Dykcik z Teatru Bezdomnego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

 

Żarowski Dzień Godności

organizatorzy Dnia Godności
uczniowie szkół
Żarowska Orkiestra Dęta
przedszkolaki podczas przemarszu
przedszkolaki podczas przemarszu
niepełnosprawni podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
przedszkolaki podczas przemarszu
przedszkolaki podczas przemarszu
przedszkolaki podczas przemarszu
przedszkolaki podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
pracownicy OPS Żarów, biblioteki, radni i włodarze gminy
niepełnosprawni podczas przemarszu
uczniowie podczas przemarszu
burmistrz Leszek Michalak
Ryszard Dykcik z Teatru Bezdomnego
przedszkolaki
przedszkolaki podczas występu artystycznego
pzredszkolaki z nauczycielką Mariolą Król
uczennica SP Mrowiny i nauczyciele SP Mrowiny oraz SP Żarów
organizatorzy wydarzenia
organizatorzy wydarzenia
organizatorzy wydarzenia
organizatorzy wydarzenia
uczniowie SP Imbramowice
uczniowie SP Imbramowice
organizatorzy wydarzenia
aktor Teatru Bezdomnego
aktor Teatru Bezdomnego
niepełnosprawni podczas występu artystycznego
uczniowie SP Zastruże
uczniowie SP Mrowiny
uczniowie SP Mrowiny
Senyor Rici
Senyor Rici