Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport „Senior na Start”

  Oświata Kultura i Sport

Senior na start
27-01-2023

„Senior na Start”

Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się od 1 stycznia 2023r. przystąpiła do realizacji I edycji Programu „Senior na Start”, który polegać będzie na aktywizacji seniorów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych czy sportowych.

Celem programu jest zmotywowanie seniorów do większej aktywności, a szczególnie seniorów nieaktywnych i mało aktywnych. Do uczestnictwa w Programie zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego.

Aktywni seniorzy na specjalnych kartach zbierają potwierdzenia udziału w programie. Aktywności zostaną przeliczone na punkty, a następnie zostaną przyznane nagrody. Ponadto specjalne nagrody przewidziano dla osób, które zmotywują największą liczbę nieaktywnych seniorów.

Senior na start plakat

Karta uczestnika i Regulamin Programu dostępne będą do pobrania w siedzibie Koalicjantów, a także pod adresem: www.rkzs.org/senior-na-start. Kartę uczestnika w Programie należy złożyć w siedzibie Koalicjantów lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 (III piętro pokój 315 ) w terminie do 31 października 2023r. Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w Programie „Senior na Start” można uzyskać pod numerem tel. 74 850 04 35; 74 850 04 55 oraz pod adresem e-mail: koalicja.zdrowe.starzenie@gmail.com.

REGIONALNA KOALICJA na RZECZ ZDROWEGO STARZENIA SIĘ

-Powiat Świdnicki

-Powiat Dzierżoniowski

-Gmina Miejska Świdnica

-Gmina Wiejska Świdnica

-Gmina Miejska Dzierżoniów

-Gmina Wiejska Dzierżoniów

-Gmina Świebodzice

-Gmina Żarów

-Gmina Marcinowice

-Gmina Strzegom

-Gmina Bielawa

-Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

-Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy

-Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy

-Fundacja Via Salutis w Wałbrzychu

Ikona pdfRegulamin Programu "Senior na start", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [90.47 KB]

Ikona pdfKarta uczestnika "Senior na start", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [164.16 KB]

Ikona pdfHarmonogram wydarzeń, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.88 KB]