Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Zapisy do klas pierwszych szkół...

  Oświata Kultura i Sport

Uczniowie SP Imbramowice
06-02-2023

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych

Uwaga rodzice! Poniżej obowiązujący harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w dniach 27.02.2023–20.03.2023, postępowanie uzupełniające w dniach 18.04.2023 – 24.04.2023)

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w posterowaniu rekrutacyjnym (w dniach 21.03.2023–27.03.2023, postępowanie uzupełniające 26.04.2023)

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (28.03.2023, postępowanie uzupełniające 27.04.2023)

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w dniach 29.03.2023–13.04.2023, postępowanie uzupełniające 28.04.2023–05.05.2023)

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (14.04.2023, postępowanie uzupełniające 8.05.2023)

Wnioski o przyjęcia dziecka do szkoły można pobrać w szkołach oraz ze strony internetowej szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie: https://spzarow.edupage.org/ Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 482.

rekrutacja SP Żarów

2. Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie: http://spmrowiny.pl/ Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 575.

3. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach: https://spimbramowice.pl/ Więcej informacji pod nr tel. 74 850 72 97

rekrutacja SP Imbramowice

4. Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu: http://spzastruze.com.pl/ Więcej informacji pod nr tel. 74 85 80 808.

Ikona pdfZarządzenie Nr 17/2023 z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2023/2024., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [84.06 KB]