Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Władze gminy

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek
03-11-2018

Władze gminy

Organem wykonawczym gminy Żarów jest Burmistrz, którego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.
Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak
e-mail: burmistrz@um.zarow.pl
Zastępca Burmistrza
Przemysław Sikora
e-mail: burmistrz@um.zarow.pl
Sekretarz
Sylwia Pawlik
e-mail: sekretarz@um.zarow.pl
Skarbnik
Renata Dawlewicz
e-mail: skarbnik@um.zarow.pl