Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego!

  Urząd Miejski w Żarowie

Pieniądze i karta płatnicza
17-01-2019

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego!

Od 1 lutego br. ulega zmianie numer konta bankowego gminy Żarów, na który wpłacać będziemy należności z tytułów podatków i innych opłat na rzecz gminy Żarów.

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać bezgotówkowo lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego

1. bezgotówkowo - na rachunek bankowy Gminy Żarów - ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

  • do 31.01.2019 roku - w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział Żarów
    nr 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446
  • od 01 lutego 2019 roku - w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.
    nr 49 1020 5226 0000 6702 0629 6869.

W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, określić nazwisko podatnika (zgodne z decyzją wymiarową), rodzaj podatku oraz wskazać ratę na którą należy zaliczyć wpłatę. W przypadku wpłaty odsetek bądź kosztów upomnienia należy również dokładnie określić tytuł wpłaty na poleceniu przelewu/wpłaty.

Wpłata podatków i opłat powinna być dokonana przez samego podatnika, ponieważ obowiązki podatkowe określone w ustawach są obowiązkami o charakterze osobistym.

Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik ma obowiązek doliczyć odsetki za zwłokę naliczone na dzień dokonania wpłaty oraz w przypadku gdy podatnik odebrał upomnienie, należy również doliczyć koszty upomnienia. Istnieje też możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości należnego zobowiązania i odsetek za zwłokę pod numerem telefonu
74/ 8 580 591 wew. 352 lub 358.

2. gotówką - w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta

Kasa czynna jest w godzinach:

  • od 7.30 do 15.00 (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek) oraz
  • od 8.00 do 15.45 (wtorek)
  • Przerwa w kasie codzienne od godziny 11.30 do 12.10.

Brak wpłat należności z tytułu podatków i opłat w terminie określonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej, na którą wystawiane są upomnienia (koszt 11,60 zł), a w przypadku dalszego braku wpłaty, zaległości kierowane są do egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędu Skarbowego.

3. za pośrednictwem inkasentów (sołtysów) na terenie poszczególnych wsi

Wpłat należy dokonywać w terminach określonych w ustawach podatkowych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVIII/211/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.