Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Informacja dotycząca dowodów osobistych

  Urząd Miejski w Żarowie

Zdjecie e-DOWODU
28-02-2019

Informacja dotycząca dowodów osobistych

Z dniem 4 marca 2019r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019r.,poz. 60) wdrażająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza tożsamość, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN jest potrzebny, by skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Jeżeli osoba chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy, może osobiście ustalić kody PIN :

  • do identyfikacji i uwierzytelnienia – PIN 1 (zwiera 4 cyfry)
  • do składania podpisu osobistego – PIN 2 (zawierający 6 cyfr)

Jeżeli osoba chce posiadać podpis osobisty w e-dowodzie, musi to zaznaczyć na wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba również otrzyma kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN 1 lub PIN 2.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e- dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E -dowód umożliwia m.in.:

  • logowanie do portali administracji publicznej ( np. ePUAP),
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
  • korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach.)

WAŻNE! - Jeśli osoba posiada nadal ważny dowód osobisty- nie musi go wymieniać.

Więcej informacji o e-dowodach na https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowody-osobiste-juz-od-4-marca