Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Przypominamy! Nie wszędzie można...

  Urząd Miejski w Żarowie

Przypominamy! Nie wszędzie można wieszać ogłoszenia i plakaty
10-05-2019

Przypominamy! Nie wszędzie można wieszać ogłoszenia i plakaty

Wywieszanie ulotek, plakatów i ogłoszeń jest możliwe tylko w miejscach do tego przeznaczonych i również za zgodą właściciela danego miejsca.

Niedopuszczalne jest samowolne umieszczanie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, energetycznych, lampach czy fasadach budynków bez zgody właściciela czy zarządcy nieruchomości.

Przypominamy mieszkańcom, że słupy ogłoszeniowe, które znajdują się na terenie naszego miasta znajdują się pod opieką Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W sprawie umieszczania plakatów i innych ulotek na słupach ogłoszeniowych należy dzwonić do Gminnego Centrum Kultury i Sportu pod nr tel. 74 85 80 753 lub 74 85 80 187. Aby umieścić tam jakiekolwiek ogłoszenie należy mieć zgodę tej instytucji. Regulamin eksploatowania słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów oraz cennik dostępne są na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl (http://www.centrum.zarow.pl/index.php/oferta-handlowa/slupy-ogloszeniowe).

To samo dotyczy wieszania ulotek, ogłoszeń i innych plakatów informacyjnych na ścianach budynków znajdujących się na terenie gminy Żarów. O zgodę w tym przypadku należy pytać zarządcę danej nieruchomości.

Apelujemy do mieszkańców o rozsądek i stosowanie się do obowiązującego prawa. Pamiętajmy, że wywieszanie ogłoszeń dozwolone jest w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i tylko za zgodą właściciela danej nieruchomości. Jesteśmy mieszkańcami tej gminy, dlatego dbajmy o estetykę i porządek. To w dużej mierze od nas samych zależy, jak wyglądać będzie miejsce, w którym żyjemy i pracujemy.

Magdalena Pawlik