Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Przemysław Sikora nowym Zastępcą...

  Urząd Miejski w Żarowie

Przemysław Sikora
18-06-2019

Przemysław Sikora nowym Zastępcą Burmistrza

Burmistrz Leszek Michalak powołał z dniem 18 czerwca Przemysława Sikorę na stanowisko nowego Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.

Do tej pory Przemysław Sikora był kierownikiem Referatu Rozwoju, a w Urzędzie Miejskim w Żarowie pracuje od 14 lat. Ukończył studia magisterskie na kierunku Administracja Publiczna na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na kierunkach: Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności UE na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

W Urzędzie Miejskim w Żarowie zajmował się tematyką związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji i projektów na terenie gminy Żarów oraz rozliczaniem wniosków unijnych.

Przemysław Sikora zastąpił na stanowisku dotychczasowego wiceburmistrza Grzegorza Osieckiego, który od dnia dzisiejszego pełni funkcję nowego prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

To dla mnie duże wyróżnienie. Dziękuję Burmistrzowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył, liczę na wsparcie ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie. Nowe obowiązki zobowiązuje się wykonywać sumiennie i rzetelnie, pracując na rzecz mieszkańców gminy Żarów. Podziękowania składam także byłemu zastępcy Grzegorzowi Osieckiemu za bardzo dobrą współpracę – mówi Przemysław Sikora nowy zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik