Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Wyniki konsultacji społecznych w...

  Urząd Miejski w Żarowie

Urny w pustym pomieszczeniu z krzesłami
20-03-2020

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie powołania Osiedla Leśnego w Żarowie

17 marca br odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza w ramach konsultacji społecznych w sprawie utworzenia w Żarowie jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Leśne.

Komisja w składzie: Beata Nejman – przewodnicząca, Aleksandra Walada – członek, Katarzyna Janik – członek, Przemysław Sikora – członek, Leszek Buchowski – członek dokonała ustalenia wyników Konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach: 3 marca – 16 marca 2020 roku. W konsultacjach mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Żarowa.

Ankiety składane były w urnach znajdujących się w trzech wyznaczonych miejscach: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie oraz Basen w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie (po zamknięciu basenu urnę przeniesiono do holu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie).

Komisja ustaliła, że w konsultacjach wzięło udział 523 osoby. Po analizie oddanych ankiet stwierdzono, że oddano 502 ważnych oraz 21 nieważnych głosów.

Spośród 502 głosów ważnych za powołaniem jednostki pomocniczej „Osiedle Leśne” w Żarowie było 20 osób. 482 osoby oddały głos przeciw powołaniu jednostki pomocniczej.

Radni Rady Miejskiej w Żarowie zapoznali się z wynikami konsultacji na Sesji, która odbyła się 19 marca br.