Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zmiany organizacyjne w Urzędzie...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
28-08-2020

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Z dniem 31 lipca 2020r. Burmistrz Miasta Żarów wprowadził Zarządzeniem Burmistrza nowy Regulamin Organizacyjny, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Zmiany wprowadzone nowym regulaminem nastąpiły w strukturach Urzędu i dotyczą funkcjonowania poszczególnych Referatów.

1. O zmianach w Regulaminie Organizacyjnym mówi Sylwia Pawlik sekretarz gminy:

Utracone dochody chociażby z tytułu PIT, rosnące wydatki bieżące coraz mocniej odbijają się na budżetach polskich samorządów. Nie inaczej jest w naszej gminie. Trzeba oszczędzać, więc oszczędności postanowiliśmy zacząć od siebie. Już na początku roku dokonaliśmy zmian w regulaminie i zlikwidowaliśmy stanowiska po urzędnikach, którzy odeszli z różnych przyczyn z pracy. Sytuacja po Covid-19 zmusiła nas do kolejnych, już bardziej radykalnych, działań.

Od 1 sierpnia Urząd Miejski w Żarowie funkcjonuje w zmienionej strukturze organizacyjnej. Reorganizacja polega na likwidacji dwóch stanowisk kierowniczych i połączeniu 4 referatów. Dotychczasowy Referat Inwestycji i Dróg został połączony z Referatem Gospodarki Komunalnej, nowym referatem pokieruje Piotr Weiland – dotychczasowy kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Zlikwidowany został również Referat Gospodarki Lokalowej. Zadania Referatu przejął Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, którego kierownikiem jest Anna Kołodziej. Po analizach doszliśmy do wniosku, że taki sposób funkcjonowania nie odbije się na jakości świadczonych usług przez Urząd , a pozwoli na realne oszczędności do budżetu gminy. Nowy Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji będzie bezpośrednio podlegał pod Zastępcę Burmistrza, natomiast Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej pod Burmistrza.

2. Jakie zadania realizować będzie nowy Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji? Czy będzie mniej realizowanych zadań i inwestycji? Wyjaśnia Przemysław Sikora zastępca burmistrza:

Analizowaliśmy już pod tym kątem budżet naszej gminy i na pewno będziemy realizować te zadania, na które otrzymaliśmy unijne dofinansowania. Inne mniejsze przedsięwzięcia będą sukcesywnie zrealizowane zgodnie z zaktualizowanym i dostosowanym do naszych możliwości finansowych harmonogramem prac.

Nic nie zmieni się w zakresie zadań realizowanych przez nowy Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Przed nami kolejna perspektywa unijna i chcemy się do niej dobrze przygotować, aby pozyskać fundusze unijne, ale również inne środki zewnętrzne dla naszej gminy. Widzimy, że realizacja unijnych projektów diametralnie zmieniła naszą gminę, otoczenie i przestrzeń, w której żyjemy i mieszkamy. Drugim ważnym obszarem jest także koordynowanie działań z zakresu ochrony środowiska i realizacja działań proekologicznych. Są to równie ważne zadania, które będą wypełniać pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

3. Czy zmieni się obsługa mieszkańców, w związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie nastąpiły w Urzędzie Miejskim w Żarowie? Tłumaczy burmistrz Leszek Michalak:

Zmiany, które zostały wprowadzone w nowym Regulaminie Organizacyjnym ułatwią koordynowanie zadań, szczególnie ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Nic nie zmieni się w obsłudze naszych mieszkańców, a wręcz przeciwnie. Wszyscy pracownicy referatów są do Państwa dyspozycji i służą pomocą. Sprawy z zakresu nieruchomości i gospodarki przestrzennej są ściśle związane ze sprawami gospodarki mieszkaniowej, dlatego połączyliśmy te Referaty, aby sprawnie rozwiązywać wszelkie kwestie.

Epidemia koronawirusa, z którą borykamy się w całym kraju od przeszło kilku miesięcy, wpłynęła negatywnie na gospodarkę i finanse samorządów w całej Polsce. Skutki epidemii, wprowadzonych ograniczeń i większych wydatków odczuwamy również w gminie Żarów. Niestety priorytetem są oszczędności, również w strukturach pracowniczych oraz rezygnacja z większych zadań inwestycyjnych.

Rozmawiała Magdalena Pawlik