Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
23-09-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01 do 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 06 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów o godzinie 12:00.

Całe obwieszczenie: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zarow/vjdmhn/grps

Ikona pdfUchwała Rady Miejskiej w Żarowie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [123.84 KB]

Ikona pdfMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.20 MB]