Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Nabór kandydatów na członków komisji...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
01-12-2021

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku, do godz. 15:30. Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Ikona pdfZarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.15 KB]