Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Przetarg na sprzedaż lokalu...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
07-12-2021

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Bukowie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,03 m2 przy ul. Lipowej 22/4 w Bukowie.

Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

Numer działki – 217
Powierzchnia – 2300m/kw
Numer KW – SW1S/00019263/3
Położenie – Buków, ul. Lipowa 22/4
Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
Forma oddania – sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 19,37%
Cena wywoławcza – 70000zł
Wysokość wadium – 7000zł
Godz. Rozpoczęcia – 10:20

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/lokal-miekszkalny-o-pow-5403mkw-w-bukowie/cpsiawhnawhnawhnawhnawcgrgr

mapka mieszkanie