Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Terminy płatności podatków i opłat w...

  Urząd Miejski w Żarowie

Pieniądze
05-01-2022

Terminy płatności podatków i opłat w 2022 roku

Informujemy o nowych terminach płatności podatków i innych opłat, obowiązujących w 2022 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

 

I rata - termin płatności upływa 15 marca 2022 r.

II rata - termin płatności upływa 15 maja 2022 r.

III rata - termin płatności upływa 15 września 2022 r.

IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2022 r.

Podatek od środków transportowych:

I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2022 r.

II rata – termin płatności upływa 15 września 2022 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów:

- termin płatności upływa 31 marca 2022 r.

Opłata przekształceniowa:

- termin płatności upływa 31 marca 2022 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media:

- płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca

- roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2022 r.

"Opłata śmieciowa":

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.

Stawki: 29 złotych (osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej), 33 złotych (osoba mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej niekompostująca odpadów biodegradowalnych w kompostowniku), 27 złotych (osoba mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej kompostująca odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji). Opłatę powyższą uiszczamy za dany miesiąc do 15-go dnia następnego miesiąca. Zachęcamy do dokonywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Internetu.

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

Płatna do 15 stycznia 2022 r.