Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego

  Urząd Miejski w Żarowie

Zwrot akcyzy dla rolników
18-01-2022

Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego obowiązuje termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w terminie od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi kwota 110,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 40,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie w terminie od 1 do 29 kwietnia 2022r. na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie urzędu.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz zestawieniem faktur na termin składania wniosków w miesiącu lutym 2022r., można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 2.