Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Informacja dotycząca nadawania numeru...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
16-03-2022

Informacja dotycząca nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Od środy, 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą występować do urzędów miast i gmin o nadanie numeru PESEL. Pozwoli to między innymi na dostęp do służby zdrowia oraz świadczeń socjalnych.

Punkt nadawania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Obywatele Ukrainy otrzymają od nas pomoc, jeżeli chodzi o tłumaczenie na bieżąco i obsługę wspólnie z naszymi urzędnikami. Te osoby, które przyjdą do Urzędu Miejskiego w Żarowie mają także możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia biometrycznego niezbędnego do wydania numeru PESEL. Urząd Miejski w Żarowie zatrudnił także do pracy przy obsłudze uchodźców osobę ze znajomością języka ukraińskiego i polskiego.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub

  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

----------------------------------------------------------------------

З середи, 16 березня, біженці з України можуть звертатися до міських та комунальних установ за номером PESEL. 
Це дозволить, серед іншого, отримати доступ до охорони здоров’я та соціальних виплат.

Пункт присвоєння номера PESEL для біженців з України доступний в офісі обслуговування клієнтів міського офісу в Жарові.
Громадяни України отримають від нас допомогу щодо постійного перекладу та обслуговування разом з нашими чиновниками.
Ті, хто прийде до міської адміністрації в Жарові, також мають можливість зробити безкоштовну біометричну фотографію, необхідну для видачі номера PESEL.
Ратуша в Жарові також найняла для роботи з біженцями людину зі знанням української та польської мов.

Номер PESEL можуть отримати люди, які: - громадянином України або - громадянином України та мають картку поляка або - членом найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, або - вони є дружиною громадянина України, але не мають громадянства України та прибув у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з України у зв’язку з веденням там бойових дій.