Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Terminy płatności podatków i opłat w...

  Urząd Miejski w Żarowie

pieniądze
03-01-2023

Terminy płatności podatków i opłat w 2023r.

Informacja na temat terminów płatności podatków i innych opłat w 2023 roku:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób fizycznych:

I rata - termin płatności 15 marca 2023 r.

II rata - termin płatności 15 maja 2023 r.

III rata - termin płatności 15 września 2023 r.

IV rata – termin płatności 15 listopada 2023 r.

Podatek od środków transportowych:

I rata - termin płatności 15 lutego 2023 r.

II rata – termin płatności 15 września 2023 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów:

- termin płatności 31 marca 2023 r.

Opłata przekształceniowa:

- termin płatności 31 marca 2023 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media:

- płatne do 10 każdego miesiąca

 Czynsze dzierżawne:

- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca

- roczne - termin płatności 30 czerwca 2023 r.

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

Płatna do 16 stycznia 2023 r.

Informacja: Referat Finansowo-Budżetowy UM Żarów