Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zasady sprzedaży węgla na 2023 rok

  Urząd Miejski w Żarowie

węgiel
03-01-2023

Zasady sprzedaży węgla na 2023 rok

Informujemy, że od 2 stycznia 2023r. można składać wnioski na zakup węgla na 2023r. Wnioski przyjmowane będą do 30 kwietnia 2023r.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

Przypominamy procedurę sprzedaży węgla w gminie Żarów:

- złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Żarowie

- weryfikacja wniosku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie

- powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku

- uiszczenie opłaty w wysokości 1950 zł za tonę, na rachunek: 88 1090 2369 0000 0001 4749 4019. W tytule przelewu należy podać „zapłata za węgiel’’ oraz imię nazwisko i adres osoby wnioskującej za którą uiszczana jest zapłata za węgiel. Osoby nie posiadające konta bankowego mogą dokonać zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie

- po weryfikacji wpłaty dostawca węgla kontaktuje się z mieszkańcami w celu umówienia transportu (w trakcie dostawy wnioskodawcy podpisują dokument WZ potwierdzający odbiór węgla – dokument ten zostaje u dostawcy)

- dostawca węgla przekazuje Państwu fakturę za zakup węgla wystawioną przez Urząd Miejski w Żarowie.

Wnioski na zakup węgla na 2023 rok:

Wnioski na zakup węgla na rok 2023 można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

- papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30, wtorek: 8.00 – 16.00

- elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: "Wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne na adres „Gmina Żarów". Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:

* Podpisem kwalifikowanym lub

* Profilem Zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

* za pośrednictwem aplikacji mObywatel: https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=ZakupWegiel#/step-1getContent

- Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żarów dystrybuowane będą trzy sortymenty tego paliwa:

- groszek

- orzech

- kostka

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Żarów po preferencyjnych cenach, uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego. Wniosek mogą złożyć również osoby, które zakupiły już węgiel w 2022r. od gminy lub z innego źródła w preferencyjnej cenie (poniżej 2000 zł).

Informujemy również, że osoby, które złożyły wniosek do końca grudnia 2022r., a nie mogły zakupić węgla ze względu na mały przydział surowca z PGG oraz opóźnienia związane z wydobyciem w kopalni Halemba, nie muszą ponownie składać wniosku. Wnioski tych osób są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Przypominamy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie nie będą telefonicznie informować o numerze konta bankowego w celu uniknięcia oszustw.