Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

  Urząd Miejski w Żarowie

kosze na śmieci
21-02-2023

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2023r. mieszkańcy gminy Żarów będą za wywóz odpadów komunalnych płacić o 6 złotych więcej niż w minionym roku.

Nowe stawki będą kształtować się następująco: 38 zł zapłacą mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, 41 zł mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i 33 zł mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej kompostujący bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Dlaczego taka podwyżka? Czy nie można było taniej? Czy gmina dopłaci mieszkańcom za wywóz śmieci? Na pytania odpowiada burmistrz Leszek Michalak.

→ Panie Burmistrzu, z dniem 1 kwietnia 2023r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skąd taki wzrost cen i z czego to wynika?

Niestety rynek gospodarki odpadami kieruje się twardymi zasadami i większość samorządów w naszym kraju stanęła bądź będzie musiała stanąć w najbliższym czasie, przed koniecznością wprowadzenia podwyżek dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Rosnąca inflacja oraz drożejące ceny paliw i energii elektrycznej, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpływają na wzrost cen świadczonych usług. Dodatkowo zwiększeniu uległa również wysokość płacy minimalnej, a co za tym idzie zwiększone zostały koszty firmy. Wszystko to sprawia, że startujące w przetargach firmy odbierające odpady, wyznaczają coraz wyższe stawki za odbieranie odpadów.

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania dotychczasowej umowy, jeszcze w 2022r. ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który w tym zakresie będzie obsługiwał gminę i naszych mieszkańców. Niestety do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., z którą podpisaliśmy umowę, aby zapewnić naszym mieszkańcom objętym systemem, odbiór odpadów komunalnych. Ceny zaoferowane przez firmę w przetargu były bardzo wysokie i przekraczały aż o 12 złotych ustawowe limity cenowe, które określone są w przepisach, a które wynoszą 41,24 zł. Oznacza to, że mieszkaniec za wywóz odpadów nie może zapłacić więcej niż 41,24 zł bez względu na to, że w przetargu firma zaoferowała stawki zdecydowanie wyższe. To spowodowało, że gmina będzie musiała dopłacać z budżetu do wywozu śmieci. Najwięcej gmina będzie dopłacać do tych nieruchomości, które nie kompostują bioodpadów na własnym terenie. Stąd też przygotowaliśmy takie stawki, aby zachęcić mieszkańców domów jednorodzinnych do oszczędzania. Wystarczy, że zbudują kompostownik i będą kompostować wszelkie odpady z ogródka.

→ Przetarg na usługę odbioru odpadów komunalnych został rozstrzygnięty, umowa podpisana, a nowe stawki ustalone. Ile gmina będzie musiała dopłacać do systemu odbioru śmieci?

Do systemu odbioru śmieci dopłacimy z budżetu gminy 1,4 mln zł rocznie. To bardzo duża suma, którą można byłoby przeznaczyć np. na zadania inwestycyjne na terenie naszej gminy. A co to oznacza? Mając dodatkowe pieniądze możemy budować nowe drogi, chodniki, place zabaw, remontować obiekty użyteczności publicznej, aby podnosić komfort życia naszych mieszkańców. Pomimo wprowadzonych podwyżek, gmina z własnych środków będzie musiała jeszcze dopłacać do systemu odbioru odpadów 1,4 mln zł rocznie i mniej niestety wydamy na gminne inwestycje. Chociażby dlatego, że taka kwota pozwoliłaby na pozyskanie ok. 5 mln złotych dotacji inwestycyjnych.

→ Co zrobiła gmina, aby zmniejszyć ceny stawek, które będą ponosić mieszkańcy?

Oprócz wprowadzonej dopłaty ze środków budżetu gminy Żarów, przejęliśmy PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje w Żarowie. Zrobiliśmy to, by zwiększyć konkurencyjność i zachęcić firmy do udziału w przetargu. Dzięki temu każda firma, która zgłosiłaby swoją ofertę do przetargu mogłaby korzystać z jego usług od razu po podpisaniu umowy, gdyż nie musiałaby ponosić kosztów jego uruchomienia, z kolei miałoby to wpływ na określenie wysokości stawek za odbiór odpadów. Niestety do przetargu stanęła tylko jedna firma.

Poza tym gmina ma niewielkie możliwości, aby wpłynąć na zmniejszenie stawek za wywóz odpadów komunalnych. Możemy jedynie apelować do naszych mieszkańców, zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej i tych mieszkających na terenach wiejskich, aby zdecydowali się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. To pozwoli im na obniżenie kosztów wywozu odpadów, bo zamiast 41 zł będą płacili 33 zł od osoby. A należy wskazać, że gmina najwięcej dopłaca właśnie do wywozu bioodpadów z ogrodów.

Po tych podwyżkach gmina i tak będzie dopłacać ponad 1,4 miliona zł. Gdyby pozostawić dotychczasowe stawki, gmina musiałaby dopłacić prawie dwa razy tyle.

Uważam, że te pieniądze lepiej byłyby spożytkować jako wkład do środków unijnych na rozwój naszej gminy. Jedna gminna złotówka pozwala pozyskać 3 złotych z dotacji. Proszę pomyśleć, ile można byłoby zrobić w gminie mając dodatkowe trzy miliony.

→ Z kompostowania mogą skorzystać jedynie mieszkańcy domów jednorodzinnych, a co z mieszkańcami budynków wielorodzinnych?

Niestety obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości i bioodpady z tych budynków muszą być wywożone na wysypisko, a to spore koszty po stronie mieszkańców i gminy. Poza tym, przepisy zobowiązały gminę do odbierania bioodpadów (skoszona trawa i inne odpady z ogródków) z domków jednorodzinnych jednocześnie ustalając górną stawkę za taką usługę. Obecnie gmina dopłaca do każdego mieszkańca domku jednorodzinnego, który nie ma kompostownika aż 22 złotych. Stąd apel do mieszkańców, aby zagospodarowywali bioodpady na przydomowych kompostownikach. Tutaj jest możliwość znacznego obniżenia kosztów przez mieszkańców i gminę.

Ponadto, przygotowaliśmy wystąpienie do Marcina Gwoździa, Posła na Sejm RP, aby podjął starania w kierunku zmiany przepisów, które pozwoliłyby gminie na kompostowanie wszystkich bioodpadów na swoim terenie. Mówię o gminnych bioodpadach np. z koszenia gminnych trawników, odpadach z budynków jednorodzinnych, które nie zdecydują się na własne kompostowania, jak również z budynków wielorodzinnych. Gdyby firma prowadząca zbiórkę bioodpadów z całej gminy mogła wywozić je na gminny kompostownik a nie na wysypisko śmieci, to takie rozwiązanie z jednej strony pozwoliłoby na obniżenie stawek za wywóz odpadów od mieszkańców, a z drugiej gmina dysponowałaby humusem do rekultywacji terenów zielonych na terenie całej gminy. Czy do tego dojdzie? Liczę, że tak, bo to problem dotyczący wszystkich samorządów, a to daje dużą siłę nacisku na Posłów. Przypomnę, że już jedna taka inicjatywa przyniosła pozytywny skutek, kiedy poprzez posłów zwróciliśmy się z propozycją zmiany przepisów dotyczących przyznawania dodatku węglowego. To zaskutkowało tym, że w domach, w których był jeden adres każda z rodzin uzyskała prawo do dodatku węglowego.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Pawlik