Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Otwarty konkurs na realizację zadania...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
27-02-2023

Otwarty konkurs na realizację zadania „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów.”

Termin i warunki składania ofert:

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 22 marca 2023 roku do godz. 15:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Ikona pdfZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.56 KB]