Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Konsultacje społeczne projektu...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
15-03-2023

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta Żarów, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
• drogą elektroniczną na adres e-mailowy: burmistrz(at)um.zarow.pl ;
• drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów;
• lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żarowie, w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/39G11vssDY;

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 11 kwietnia 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/gPdweyCvNh. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 21 kwietnia 2023r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pełna treść obwieszczenia i formularz dostępne na BIP: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zarow/270/165