Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Sprzedaż końcowa węgla

  Urząd Miejski w Żarowie

węgiel
15-05-2023

Sprzedaż końcowa węgla

15 maja rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Żarów. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Żarowie od dnia 15 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia. Wnioskodawca ma 24 godziny na wpłatę za węgiel od momentu złożenia wniosku. Jeżeli zapłata nie wpłynie na konto gminy w tym czasie, węgiel zostanie przeznaczony dla następnego wnioskodawcy zgodnie z kolejnością.

Gmina Żarów do sprzedaży końcowej posiada:

  • 1. Kostka – Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 18 ton;

  • 2. Orzech – Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 20 ton;

  • 3. Groszek II – Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła – 17,04 ton.

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment – na terenie gminy Żarów transport węgla bezpośrednio do domu jest bezpłatny. Cenę ewentualnego transportu poza teren gminy Żarów należy ustalać ze składem węgla wyłonionym przez gminę Żarów. Węgiel nie jest workowany – workowanie jest usługą dodatkową, którą również ustala się indywidualnie ze składem węgla.

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają, że sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy możliwy jest również zakup węgla przez osobę z terenu innej gminy lub w innej gminie, o ile wnioskodawca jest uprawniony do dodatku węglowego. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na temat sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 74 306 73 33 oraz 74 306 73 21.

Numer konta, na który należy wpłacać pieniądze za zakup węgla:

88 1090 2369 0000 0001 4749 4019
w tytule należy podać „zapłata za węgiel’’ oraz imię nazwisko wnioskodawcy.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie nie będą telefonicznie informować o numerze konta bankowego w celu uniknięcia oszustw.

Skład węgla obsługujący gminę Żarów: Firma Handlowo Usługowa Grzybowski Adam Grzybowski Imbramowice, ul. Boczna 17, 58-130 Imbramowice.

Informacja: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska