Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Kolejne opinie

  Aktualności

Ulica z drzewami
02-04-2019

Kolejne opinie

Na przełomie marca i kwietnia dotarły do Urzędu Miejskiego w Żarowie dwa pisma dotyczące planowanej przez firmę Pro-Tra Building budowy zakładu produkującego masę bitumiczną.

Należy chronić zabytki

Wałbrzyska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (WUOZ) przesłała opinię konserwatorską, w której zwraca uwagę na to, że:

  • w odległości ok. 200 m od planowanej budowy znajduje się chroniona prawem „Aleja lipowa”, na którą składają się sędziwe drzewa – bardzo wrażliwe na zewnętrzne, antropogeniczne czynniki, tj. obniżenie wód gruntowych, utwardzenie strefy systemu korzeniowego, nadmierne zapylenie,

  • w obszarze planowanej inwestycji znajduje się obszar ochrony stanowiska archeologicznego, które w myśl ustawy o ochronie zabytków stanowi zabytek archeologiczny.

W związku z powyższym WUOZ stwierdza, że: „Mając na uwadze dobro dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego w Żarowie należy całkowicie wyeliminować wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na zamieranie alei lipowej wpisanej do rejestru zabytków bądź zniszczenia stanowiska archeologicznego”.

Kolejna analiza

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu enigmatycznie poinformował, że po zapoznaniu się z treścią nadesłanego Koreferatu zajmie stanowisko „po uzupełnieniu mankamentów raportu wskazanych w rozdziale III przedłożonego dokumentu”.

aw