Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
24-05-2024

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i...

Czytaj więcej
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
23-10-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z...

Czytaj więcej
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
30-09-2021

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Czytaj więcej
Atrakcyjny lokal w Żarowie na sprzedaż
14-06-2021

Atrakcyjny lokal w Żarowie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
10-06-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Czytaj więcej
Atrakcyjna działka na sprzedaż
10-06-2021

Atrakcyjna działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach oraz I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w...

Czytaj więcej
Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta
09-06-2021

Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 84/2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żarów do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej:

Czytaj więcej
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania
15-04-2021

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia...

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
15-04-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie...

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
25-03-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5