Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Atrakcyjny lokal w Żarowie na sprzedaż
14-06-2021

Atrakcyjny lokal w Żarowie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
10-06-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Czytaj więcej
Atrakcyjna działka na sprzedaż
10-06-2021

Atrakcyjna działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach oraz I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w...

Czytaj więcej
Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta
09-06-2021

Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 84/2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żarów do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej:

Czytaj więcej
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania
15-04-2021

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia...

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
15-04-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie...

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
25-03-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
27-08-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowiasko

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
13-08-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów

Czytaj więcej
Obwieszczenie
18-05-2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)...

Czytaj więcej
1 2