Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Studium Korytarzowe wraz z Analizą...

  Aktualności

Uczestnicy spotkania
09-07-2020

Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy A4 Wrocław – Krzyżowa i Studium Korytarzowe S5 Sobótka – Bolków

W czwartek, 9 lipca br. odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano prace nad Studium Korytarzowym wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy A4 Wrocław – Krzyżowa i Studium Korytarzowego S5 Sobótka – Bolków.

Ze względów epidemiologicznych spotkanie, w którym udział wzięło ponad 150 osób, odbyło się za pośrednictwem internetowej platformy MS Teams.

Burmistrz Leszek Michalak zaprosił do udziału w debacie przedstawicieli wsi Mikoszowa, Łażany i Kalno, a w spotkaniu uczestniczyli również Zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Projektanci zaprezentowali analizę dziewięciu wersji przebiegu korytarzy drogowych nowego przebiegu autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu S5, a następnie zarekomendowali do dalszych prac cztery wersje: III, IV, V i VI.

Zaprezentowane wersje to efekt analizy zgłaszanych przez mieszkańców i samorządy uwag do zaprezentowanego w marcu pierwszego studium korytarzowego. W wyniku analizy zgłoszonych uwag i protestów projektanci zrezygnowali z części rozwiązań, w tym tej wersji przebiegu drogi S5 w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kalno. Jednakże na pytanie burmistrza Michalaka, czy to oznacza, że ten przebieg nie będzie już brany pod uwagę, przedstawiciel projektantów stwierdził, że w dalszych pracach projektowych odrzucone przebiegi mogą być ponownie wzięte pod uwagę.

Wersja III i V przewiduje przebieg drogi S5 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej, niedawno wybudowanej, drogi powiatowej 3396D (obwodnica Żarowa), która przebiega przez teren gminy Żarów: pomiędzy Mikoszową i Łażanami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Mielęcina, gdzie ma być usytuowany węzeł łączący projektowaną drogę S5 i istniejącą drogę krajową nr 5.

W trakcie dyskusji burmistrz Leszek Michalak zaproponował, aby w tej wersji korytarza drogowego zamiast budowy nowej drogi wykorzystać istniejącą drogę powiatową 3396D dobudowując brakujące dwa pasy jezdni.

W trakcie dyskusji zwrócono również uwagę na fakt, że przedstawione projekty nie rozwiązują problemu Świdnicy, stąd też zaproponowano aby projektanci przygotowali koncepcję obejmującą poprowadzenie korytarza drogowego na południe od Świdnicy - zgodnie z wcześniejszymi planami budowy południowej obwodnicy Świdnicy. W tym kontekście burmistrz Leszek Michalak zaapelował o poprowadzenie korytarza drogowego najbardziej na południe.