Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zgłoś drzewo na pomnik przyrody -...

  Aktualności

Drzewa w Parku Miejskim w Żarowie
17-03-2021

Zgłoś drzewo na pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych pokoleń!

Urząd Miejski w Żarowie zaprasza mieszkańców gminy Żarów do zgłaszania cennych i wartych ochrony drzew, które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować. Każdy może zgłosić okaz, któremu warto przyznać status pomnika przyrody.

Stąd inicjatywa, by mieszkańcy wzięli udział w akcji, której celem jest ochrona drzew i zgłaszali drzewa, które – po weryfikacji przez pracowników Urzędu i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu – przedłożone zostałyby Radzie Miejskiej, która może ustanowić je pomnikami przyrody. W ten sposób można znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, które wzbogacałyby ekosystem zieleni naszej gminy.

- Ostatni raz drzewa w naszej gminie zostawały pomnikami przyrody na początku lat dwutysięcznych. To o wiele za rzadko! Trzeba to zmienić, a udać się to może dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą nam wskazywać drzewa warte ochrony – mówi Przemysław Sikora zastępca burmistrza. I dodaje. – Żarowianie najlepiej wiedzą, które drzewa w ich otoczeniu warto zachować i wierzę, że zgłoszeń będzie wiele. Jesteśmy na to przygotowani i czekamy na wnioski. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi naszego miasta możemy uratować drzewa dla przyszłych pokoleń! Dzięki podejmowanym uchwałom będziemy mogli ochronić wartościowe drzewa, które wskażą mieszkańcy.

Obecnie na terenie administracyjnym gminy Żarów mamy 36 pomników przyrody, wśród których są pojedyncze drzewa różnych gatunków lub grupy drzew. W większości pomniki te znajdują się w Parku Miejskim w Żarowie, a także w parku w Łażanach i Wierzbnej. Pojedyncze drzewa będące pomnikami przyrody znajdują się także w miejscowości Pyszczyn oraz Mrowiny.

- Oczywiście nie każde drzewo może takim pomnikiem zostać, jednak zgłaszajmy wszystkie, które uznamy za cenne i unikatowe – mówi Piotr Weiland kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie. – Poddamy je procesowi weryfikacji, czyli m.in. ustalimy i skontaktujemy się z właścicielem terenu, zasięgniemy opinii odpowiednich jednostek. Po pozytywnej weryfikacji przedłożymy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Po pozytywnej decyzji RDOŚ, przekażemy wniosek Radzie Miejskiej w formie uchwały.

Jak zgłosić drzewo do pomnika przyrody?

Zgłoszenia może dokonać każdy, zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, jak i stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej wypełniając formularz dostępny poniżej.

W treści zgłoszenia należy podać:
- gatunek drzewa;
- obwód drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm;
- opis drzewa wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu pomnika przyrody;
- lokalizację drzewa – w przypadku terenu miasta należy podać ulicę i numer; w przypadku terenów leśnych nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału;
- szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym drzewem.

Gdzie i do kiedy można zgłosić drzewo do pomnika przyrody?

Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarowie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Możliwe jest również złożenie wniosku elektronicznie poprzez ePUAP. Termin: do 30 kwietnia 2021r.

plakat Pomniki przyrody

Jakie drzewa warto zgłaszać?

W szczególności te, które wyróżniają się rozmiarem spośród innych okazów, są z gatunków rzadko występujących w skali lokalnej lub mają unikatową wartość przyrodniczą, naukową czy historyczną. Największą szansę uzyskania ochrony mają drzewa wyróżniające się rozmiarem spośród innych okazów rosnących na terenie Gminy Żarów.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (Dz. U. 2017, poz. 2300) kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:

a). obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (tabela poniżej)

 

 

Rodzaj/gatunek drzewa

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm

bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia

 

50

głóg, jabłoń, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni

 

100

grusza, klon pospolity, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi

 

150

brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa

 

200

daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity

 

250

buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha

 

300

inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6

350

źródło: załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 (poz. 2300).

b) lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Jak wygląda proces weryfikacji?

Urząd Miejski w Żarowie dokonuje ustalenia właściciela/zarządcy działki, na której rośnie drzewo. Następnie:

• przygotowanie dokumentacji: przesłanie informacji do właściciela/zarządcy o zgłoszeniu drzewa do ustanowienia pomnikiem przyrody; zebranie opinii, wystąpienie o zgodę do właściciela/zarządcy działki;

• przeprowadzenie oględzin w terenie - ocena wizualna drzewa i wstępne potwierdzenie zasadności ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody m.in.: stan zdrowotno-techniczny drzewa, pomiary drzewa (wysokość, obwód pnia, rozpiętość korony), przesłanki do objęcia drzewa ochroną pomnikową, zalecenia dot. czynnej ochrony drzewa;

• przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

• przesłanie projektu uchwały do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

• po zapoznaniu się z projektem uchwały i uzgodnieniu go z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazanie projektu uchwały do Biura Rady Miejskiej w Żarowie;

• w przypadku, gdy zachodzą przesłanki do odrzucenia zgłoszenia - odstąpienie od procedury ustanowienia pomnika przyrody i poinformowanie zgłaszającego.

Do pobrania:

Ikona pdfWniosek o ustanowienie Pomnika Przyrody, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [72.56 KB]