Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Aktualności

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
22-07-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXI/246/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zarow/vjdmhn/grc