Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Spotkanie informacyjne dla...

  Aktualności

Spotkanie informacyjne - zdjęcie ilustracyjne
26-07-2021

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego konkursu – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (TYP A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spotkanie informacyjne zostanie poprowadzone przez pracowników Instytucji Organizującej Konkurs.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

17 sierpnia 2021 r.; w godz. od 10.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 11 sierpnia 2021r. do godz. 15.30.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Prezentacje ze spotkania będą dostępne po 17 sierpnia 2021 r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.69 KB]

Ikona pdfObowiązek informacyjny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [100.85 KB]

Ikona pdfObowiązek informacyjny szkolenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.91 KB]