Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zapraszamy do złożenia ofert na...

  Aktualności

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
28-07-2021

Zapraszamy do złożenia ofert na remont toalet w budynku UM

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kompleksowego remontu ogólnodostępnych istniejących toalet w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie https://bip.um.zarow.pl/ w terminie do  4.08.2021r. do godziny 15.00:

- w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

- przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

- faksem na numer 74 30 67 331,

- e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

Osoba do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

Szczegółowe informacje: https://bip.um.zarow.pl/wykonanie-robot-budowlanych-obejmujacych-wykonanie-kompleksowego-remontu-ogolnodostepnych-istniejacych-toalet-w-budynku-urzedu-miejskiego/vjiiawhnawhnawhnawhnawdmc