Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dofinansowanie na przebudowę przejść...

  Aktualności

pasy na jezdni przy ul. Armii Krajowej w Żarowie
03-08-2021

Dofinansowanie na przebudowę przejść dla pieszych

Znane są wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Do Gminy Żarów trafi 88.000,00 złotych dofinansowania, które zostanie przeznaczone na przebudowę przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej i Sikorskiego oraz Mickiewicza w Żarowie. W ramach przyznanego dofinansowania zrealizowane zostaną projekty służące poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

pasy na jezdni

– Zakres prac przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego oraz Mickiewicza obejmuje wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych, w tym posadowienie dwóch nowych słupów oświetleniowych z wysięgnikami z dwoma oprawami oświetleniowymi typu LED wraz z ułożeniem zasilenia z istniejącego oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji doświetlone zostaną przejścia dla pieszych, powstanie odpowiednie oznakowanie oraz dobudowane będą chodniki doprowadzające do przejścia – mówi Wojciech Lesiak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 110 tysięcy złotych. Okres realizacji zadania: październik 2021-wrzesień 2022.

Magdalena Pawlik