Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków...

  Aktualności

Krajobraz Gminy Żarów
13-08-2021

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy, w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, Burmistrz Miasta Żarów ogłasza przyjmowanie do 20 sierpnia 2021 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2019 nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcę powołuje burmistrz spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mieszkają na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata;
2) oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany.

3) oświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi- jeżeli taka
wiedza praktyczna jest wymagana

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w tutejszym Urzędzie – Biuro Obsługi Interesanta bądź do pobrania poniżej:

Ikona pdfWniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.67 KB]

Ikona pdfoświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.29 KB]

Ikona pdfoświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.52 KB]