Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Oferta Pracy na stanowisko Gońca

  Aktualności

oferta pracy
18-08-2021

Oferta Pracy na stanowisko Gońca

Urząd Miejski w Żarowie poszukuje kandydata na stanowisko Gońca. Miejsce pracy: teren Gminy Żarów Wymiar pracy: pełen etat
WYMAGANIA:
 
1. Prawo jazdy kat. B
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.Codzienne doręczanie poczty z Urzędu Miejskiego do mieszkańców gminy Żarów, zgodnie z ustawą z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Dział I Rozdział 8 Doręczenia.
2. Awizowanie przesyłek niedoręczonych z powodu nieobecności adresata.
3. Dostarczanie przesyłek do operatora pocztowego - Poczta Polska.
4. Prowadzenie rejestru roznoszonych przesyłek.
5. Dostarczanie plakatów, obwieszczeń, ogłoszeń do administratora słupów ogłoszeniowych.
6. Wyjazdy służbowe samochodem służbowym z pracownikami, w tym przewóz materiałów i pracowników robót
publicznych.
7. Reagowanie na sygnały i ewentualne wezwania firmy ochrony mienia monitorującej urząd.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 
DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 
CV wraz z klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
 
CV należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie ul. Zamkowa 2 (Biuro Obsługi Klienta - parter) w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr tel. 74 30 67 332