Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dotacje na specjalistycznych sprzęt...

  Aktualności

Strażacy
25-08-2021

Dotacje na specjalistycznych sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym również dla naszych 7 jednostek.

Strażacy wnioskowali o środki na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, tj. agregatów, pilarek, motopomp, detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla a także specjalistycznych ubrań. Łączna kwota przyznanych dotacji w gminie Żarów wynosi 30 322,00 zł. Gmina przekazała również część swoich środków jako wkład własny, ok. 30 %. Łącznie strażacy mają do wydania ponad 40 tyś. zł.

Środki stanowią dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2021 roku (dawniej Program pn. „Mały Strażak”).

Strażacy