Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

sesja
27-08-2021

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 2 września br. zaplanowana została sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.
PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 2 września 2021 roku, o godz. 14:00,
w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.
 
I. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/253/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) zmiany uchwały nr XXXII/252/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
5) zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
6) zmieniająca uchwałę nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów,
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów,
8) nadania nazwy ulicy w mieście Żarów.
IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
V. Sprawy różne.
VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca 2021r.
VII. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.