Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Weź bezzwrotną dotację! Ponad 41.000...

  Aktualności

Dotacja z Unii na otwarcie własnego biznesu
13-09-2021

Weź bezzwrotną dotację! Ponad 41.000 zł na założenie firmy

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. prowadzi realizację projektu pn. „Absens carens"- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł. Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku od 30 rok życia:

a). bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub

b). imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

c). zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego.

dotacja z Unii na założenie własnego biznesu

Organizatorzy zapraszają do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nabór do projektu rozpoczął się 31.08.2021r., a zakończy 22.09.2021r. Więcej informacji na stronie projektu www.euro-concret.pl/dotacje30plus