Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie...

  Aktualności

cmentarz komunalny w Żarowie
22-09-2021

Minęło 20 lat? Przypominamy o opłacie za grób

Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że każdy grób ziemny po 20 latach od pierwszego pochówku powinien być ponownie opłacony. Opłata ta wynosi 432,00 złotych.

– Przypominamy rodzinom i bliskim osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Żarowie i Wierzbnej o konieczności wniesienia opłaty za następne 20 lat eksploatacji miejsca pod grób ziemny lub jego fizycznej likwidacji. W związku z tym, że Urząd może nie posiadać danych osobowych, jak i aktualnych adresów osób zainteresowanych, prosimy nie oczekiwać na pisemne wezwanie, tylko skontaktować się z pracownikiem merytorycznym celem wyjaśnienia kwestii konkretnego grobu i ewentualnie wnieść opłatę. Każdy grób ziemny po 20 latach od pierwszego pochówku powinien być ponownie opłacony. Opłata ta wynosi 432,00 złotych. W przypadku nie podjęcia przez członków rodzin stosownych kroków informujemy, że od miesięcy wiosennych Urząd Miejski rozpocznie proces likwidacji grobów, aby zracjonalizować ilość miejsc grzebalnych na terenie cmentarzy. Likwidacja grobu, może nastąpić po 20 latach od pochówku i polega na wywiezieniu na własny koszt pomnika i nadmiaru ziemi, co nie zwalnia jednak z wniesienia opłaty za okres nie opłacony wcześniej – mówi Tomasz Kuska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem i eksploatacją cmentarza oraz opłatami za groby można uzyskać w Referacie Komunalnym i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.

Magdalena Pawlik